Novosti

Javna licitacija o davanju u zakup prodajnih mjesta

KOMUNALIJE  d.o.o.  Čazma , Sv. Andrije 14,  Čazma   provodi Javne licitacije radi davanja u zakup prodajnih mjesta na tržnicama za 2023. godinu.

 

LICITACIJA ĆE  SE ODRŽATI  24.01.2023. godine:

 

1. U 11,00 SATI  ZA PROSTOR GRADSKE  TRŽNICE U ČAZMI U ULICI BRAĆE RADIĆA

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno mjesto sa  PDV-om   82,95   EUR

-  Jamčevina iznosi  26,55  EUR   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi

 

2.  U 13,00 SATI  ZA  OTVORENI PRODAJNI  PROSTOR  U  ČAZMI, U UL. SV. ANDRIJE

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno  mjesto sa PDV-om   149,31   EUR

- Jamčevina iznosi  26,55  EUR   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi.

Svaka pravna ili fizička osoba  može sudjelovati  u licitiranju  do 3 mjesta  samo u jednom nizu , a više od 3 mjesta  u maksimalno dva spojena dijela.

 

Licitacije se  provode  u  Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.  

Minimum  povećanja  ponude u postupku  licitacije, u slučaju interesa dva ponuditelja za jedno mjesto iznosi 13,27 EUR.

Ponuditeljima koji ne uspiju izlicitirati prodajno mjesto vraća se uplaćena jamčevina  nakon održanog nadmetanja. Ponuditelju  koji izlicitira prodajno mjesto jamčevina se uračunava  u  izlicitiranu  cijenu.

 

Ponuditelj   koji  pristupa  javnom  nadmetanju mora  predati  :

-          Presliku Rješenja o obrtu, Rješenja o upisu u sudski registar ili   Izvoda  iz sudskog  registra ili rješenja o proizvodnji na vlastitim površinama nadležnog Ureda za gospodarstvo u slučaju da prodaje vlastite poljoprivredne proizvode   

-          Dokaz o uplati  jamčevine

-          OIB   

 

Detaljni  podaci  i informacije  mogu se dobiti  na  mobitel  091 177 1026  ili osobno  svakodnevno  od  7-15 sati  u sjedištu  tvrtke  u  Ul. Sv. Andrije 14, u Čazmi.