Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za VELJAČU 2021.g.

 

U veljači 2021. godine planirano je čišćenje i kontrola dimnjaka u slijedećim ulicama i naseljima:


- 30.SVIBNJA,

- M.GUPCA,

- A.STARČEVIĆA,

- GAJEVA,

- BOJANA,

- VUČANI,

- D.MIKLOUŠ,

- G.MIKLOUŠ,

- MARTINAC,

- NOVO SELO,

- SUHAJA,

- POBJENIK,

- POBRĐANI,

- VRTLINSKA,

- ANDIGOLE,

- PAVLIČANI.

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja i odgoda čišćenja u naseljima Pobrđani, Vrtlinska, Andigole i Pavličani za početak ožujka 2021. godine.