Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za TRAVANJ 2019.g.

 

Od 01.04.2019. do 30.04.2019. planirano je čišćenje dimnjaka u ulicama i naseljima:

 

 • Ulica Ante Starčevića
 • Gajeva ulica
 • Bojana
 • Vučani
 • Donji i Gornji Miklouš
 • Martinac
 • Novo Selo
 • Suhaja
 • Pobjenik
 • Pobrđani
 • Vrtlinska
 • Pavličani
 • Franje Vidovića
 • Milana Novačića
 • Moslavačka
 • Sv. Andrije
 • A.Vulinca
 • A.G. Matoša
 • Braće Radića
 • Livadarska
 • 26. Lipnja
 • Česmanska
 • Omladinska
 • Kralja Tomislava
 • G. Jankesa
 • B. Jelačića
 • Voćarska

 

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u Ulicama navedenim u zadnjem dijelu popisa  za početak mjeseca svibnja 2019. godine.