Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za SIJEČANJ 2019.g.

 

Od 02.01.2019. do 31.01.2019. planirano je čišćenje dimnjaka u ulicama i naseljima:

 

 • G.i D. Dragičevac
 • Grabik
 • G.i D.Lipovčani
 • Prnjarovac
 • Marčani
 • Sovari
 • Dapci
 • Palančani
 • Bosiljevio
 • G.i D.Draganec
 • Siščani
 • Zdenčec
 • Vagovina
 • Milaševac

 

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima Zdenčec, Vagovina i Milaševac za početak mjeseca veljače 2019. godine.