Plan čišćenja dimnjaka

Plan čišćenja dimnjaka za OŽUJAK 2019.g.

 

Od 01.03.2019. do 31.03.2019. planirano je čišćenje dimnjaka u ulicama i naseljima:

 

 • DEREZA
 • CERINA
 • DRAGIČEVCI
 • GRABIK
 • LIPOVČANI
 • PRNJAROVAC
 • MARČANI
 • SOVARI
 • DAPCI
 • PALANČANI
 • OPČEVAC
 • BOSILJEVO
 • D.DRAGANEC
 • KOMUŠEVAC
 • SIŠČANI
 • ZDENČEC
 • VAGOVINA
 • MILAŠEVAC

 

* Moguća su odstupanja od predviđenog plana čišćenja dimnjaka, odnosno moguća je odgoda čišćenja dimnjaka u naseljima Zdenčec, Vagovina i Milaševac za početak mjeseca travnja 2019. godine.