Novosti

Osnovana tvrtka KOMUNALIJE - VODOVOD d.o.o.

Temeljem Zakona o vodama osnovana je sa 1.1.2015. godine nova tvrtka Komunalije vodovod d.o.o.. Planom podjele detaljno je uređena podjela Društva i to prijenosom dijela imovine, potraživanja i obveza Društva Komunalije d.o.o. Čazma, koje se dijeli i ne prestaje, na novo trgovačko društvo KOMUNALIJE - VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, a koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem), odnosno usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja isporučitelja vodnih usluga sa odredbama Zakona o vodama. Samim tim su djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje prebačene u novo društvo.

Detaljnije informacije o novoj tvrtki biti će objavljene na web stranici komunalije-vodovod.hr koja je trenutno u izradi.