Novosti

01/18 2022

Javna licitacija o davanju u zakup prodajnih mjesta

KOMUNALIJE  d.o.o.  Čazma , Sv. Andrije 14,  Čazma   provodi Javne licitacije radi davanja u zakup prodajnih mjesta na tržnicama za 2022. godinu.

 

LICITACIJA ĆE  SE ODRŽATI  01.02.2022. godine:

 

1. U 11,00 SATI  ZA PROSTOR GRADSKE  TRŽNICE U ČAZMI U ULICI BRAĆE RADIĆA

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno mjesto sa  PDV-om   625,00    kn

-  Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi

 

2.  U 13,00 SATI  ZA  OTVORENI PRODAJNI  PROSTOR  U  ČAZMI, U UL. SV. ANDRIJE

- Godišnja  rezervacija i naknada  za  korištenje  mjesta  na  tržnici  iznosi  za  jedno  mjesto sa PDV-om   1.125,00    kn

- Jamčevina iznosi  200,00  kn   za  svako  mjesto  za  koje  se licitira, a  plaća se na HR 19 2402006 1100019941,  Komunalije d.o.o. Čazma ili na  blagajni  u  Ul. Sv. Andrije 14  u Čazmi.

Svaka pravna ili fizička osoba  može sudjelovati  u licitiranju  do 3 mjesta  samo u jednom nizu , a više od 3 mjesta  u maksimalno dva spojena dijela.

 

Licitacije se  provode  u  Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 14.  

Minimum  povećanja  ponude u postupku  licitacije, u slučaju interesa dva ponuditelja za jedno mjesto iznosi 100,00 kn .

Ponuditeljima koji ne uspiju izlicitirati prodajno mjesto vraća se uplaćena jamčevina  nakon održanog nadmetanja. Ponuditelju  koji izlicitira prodajno mjesto jamčevina se uračunava  u  izlicitiranu  cijenu.

 

Ponuditelj   koji  pristupa  javnom  nadmetanju mora  predati  :

-          Presliku Rješenja o obrtu, Rješenja o upisu u sudski registar ili   Izvoda  iz sudskog  registra ili rješenja o proizvodnji na vlastitim površinama nadležnog Ureda za gospodarstvo u slučaju da prodaje vlastite poljoprivredne proizvode   

-          Dokaz o uplati  jamčevine

-          OIB   

 

Detaljni  podaci  i informacije  mogu se dobiti  na  telefon  043 771 - 012  ili osobno  svakodnevno  od  7-15 sati  u sjedištu  tvrtke  u  Ul. Sv. Andrije 14, u Čazmi.