Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOMUNALIJE d.o.o. Čazma, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ne plaća sudske, niti upravne pristojbe.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev koji se može poslati:

- poštom na adresu - Komunalije  d.o.o. Čazma, Sv.Andrije 14, 43240 Čazma,

- na broj fax: 043 772 091

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili

- predati osobno u Komunalije d.o.o., radnim danom od 7-15 sati.

 

Službenik za informiranje je pravnica tvrtke:

Ankica  Hanževački